15.8.14

Reoblikovanje sebe - Reshaping yourself

Od svih raskida najteži su oni koje moraš da uradiš sa starim sobom.
...................
From all breakups most difficult are the ones that you have to do with your old self.
 

12.8.14

Šta vidiš - What you see

Nije u vezi toga gde se nalaziš, već šta vidiš.
...................
It`s not about where you are, it`s about what you see.
 

31.7.14

Šta i kako - What and how

Ako znaš šta, naučićeš i kako. Nastavi da tragaš.
...................
If you know what, you will learn how. Keep on searching.

21.7.14

Tehnološkia tolerancija - Technologic tolerance

Ako udariš kompjuter da li će raditi bolje? Isto je i sa ljudima.
...................
If you punch your computer, will he work better? Same applies to people.

9.1.14

Budi kreativan - Be creative

Bićeš šampion makar i na kratko, to uradiš prvi. Budi kreativan.
...................
If you do it first, even if it is just for a while, you will be a champion. Be creative

22.8.13

Zvezda - Star

Želiš da budeš zvezda,spremi se za vasionu.
...................
Want to be a star, be prepared for the universe.

15.8.13

Ljudi pre poslova - People before jobs

Ne trudi se da voliš posao koji mrziš, već se potrudi da voliš ljude sa kojima taj posao radiš..
...................
Don't make an effort to love the job you hate, make it to love people with whom you are working it.